d’n érpelkapper van Axel

Tijdens een bezoek van de initiatiefnemer aan het Kröller-Müllermuseum te Otterlo in 1988, met als doel  het schilderij van Vincent van Gogh ‘de aardappeleters’ uit 1885 te gaan bewonderen, is er een idee ontstaan om een beeld te ontwerpen dat de bijnaam van de Axelaars, ‘de érpelkappers’, zou kunnen symboliseren. Axelaars worden als vanouds met deze naam genoemd, het wijst uiteraard naar het verleden toen zij veelvuldig, nadat de aardappeloogst was gerooid, het land op gingen om de achtergebleven aardappels op te rapen of te kappen om zodoende een wintervoorraadje te kunnen opslaan. Ook aardappelselecteurs die tijdens het voorseizoen deze producten selecteren, worden identiek afgebeeld. In 1990 nam de Axelaar Dingeman de Koning het initiatief om een beeld voor de érpelkappers te laten maken, en bezocht hij de Poolse beeldhouwer Marian Héwalo in Moerbeke-Waas, die enkele modellen voor hem ontwierp. Na diverse discussies of het beeld nu een korte of een lange kapper mee zou krijgen, werd uiteindelijk voor het beeld met de kortste kapper gekozen, uitgaande dat de érpelkapper toch door de knieën moest zakken om zijn gevonden waar in de érpelzak te kunnen steken. Dit eerste model had een hoogte van 36cm, een tweede, enkele maanden daarna, werd 19cm hoog. Hiervan zijn de meeste in omloop gebracht.

Op 17 maart 1990 werd het eerste beeldje aan de toenmalige burgemeester overhandigd, die bij deze overhandiging opmerkte een érpelkapper op ware grootte voor de gemeente te zullen toejuichen. Op 7 november 1991 werd aan de gemeente Axel een bronzen beeld geschonken (wat kleiner dan een volwassen Axelaar), deze staat op een sokkel bij ”Het Kasteeltje” aan het Kennedyplein (nabij de Vurssche). De onthulling, die min of meer al een dag eerder door de voorzitster van VVV-Axel was verricht, vond op een toepasselijke wijze plaats, de burgemeester trok bij deze handeling een érpelzak weg, waarmee het beeld aan alle érpelkappers werd getoond.

Nieuwe uitvoering 2019 Prijs: € 39,50

Bestellen? zie bovenaan bij contact.

xxxxxxxxxxxx