Gemeentewapens

Gemeentewapen met vlag van Sluis en Terneuzen na de laatste herindeling in Zeeuws-Vlaanderen op 1 januari 2003. Ontwerp: Flandria Design Axel

 

 

.
.
.
.
.

.
.
.

.

Wapen en de vlag van de voormalige gemeente Hulst zijn, na de herindeling in 2003, gecontinueerd door de nieuwe gemeente Hulst.

.

Beknopte gegevens ontwerp gemeentewapens

Bij het ontwerpen van gemeentewapens is een studie naar het ontstaan en de geschiedkundige ontwikkeling daarvan een van de belangrijkste punten. Tevens valt hieronder het bestuderen van de voorschriften en regels, waarvan bij het samenstellen en ontwerpen van nieuwe wapens moet worden uitgegaan. De meeste gemeenten, en ook wel veel waterschappen in Nederland, zijn in het bezit van een wapen. Deze instellingen hebben, in het begin van de 18e eeuw, de Hoge Raad van Adel verzocht in het gebruik daarvan te worden bevestigd. De Hoge Raad van Adel was daartoe bevoegd krachtens een Koninklijk Besluit van 20 februari 1816. Ook in 2003 dient elke nieuwe aanvraag alsook een wapenwijziging of bevestiging in het gebruik daarvan, bekrachtigd te worden door een Koninklijk Besluit.

De ontwikkeling van de schildvorm is ontstaan in het tijdvak van de gotiek. De reden dat in Nederland het Laat-Gotische- en het Empire- schild het meest voorkomen is ongetwijfeld het volume. Hierin kan naast de heraldische tekens ook de omvang van bezit en heerschappij ruim tot uitdrukking worden gebracht.

 

De constructie van een wapen is, naast de indeling, zeer belangrijk. Bij het veel voorkomende Laat-Gotische schild is men uitgegaan van een rechthoek waarvan de zijden A-B en B-C zich verhouden als 7:8

Voor het bepalen van het visuele middelpunt, dat van belang is voor de verdeling van het schild, is het namelijk niet voldoende om de loodlijn in tweeën te delen. Voor het oog zou het middelpunt dan te laag liggen. Wil men het visuele middelpunt bepalen dan maakt men eerst van de rechthoek  ABCD een vierkant ABEF door het onderste, 8e deel, weg te laten. In dit vierkant trekt men diagonalen. Het snijpunt van deze diagonalen (Y) geeft het meest
evenwichtige midden aan, het optische midden of, in de heraldiek, het hart genaamd.

Om in een wapenbeschrijving (blazoenering) met nauwkeurigheid de plaats te kunnen aangeven waar een bepaald onderdeel zich op het schild bevindt, heeft men de belangrijkste plaatsen een naam gegeven.

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
hart of middelpunt
hoofdplaats of enkelpunt
schildpunt
rechter bovenhoek
linker bovenhoek
ereplaats
schildnavel
rechter benedenhoek
linker benedenhoek
rechterzijde
linkerzijde
Kleuren zijn tevens belangrijke elementen.
Heraldische hoofdkleuren zijn:
rood = keel
blauw = azuur
zwart = sabel
groen = sinopel
Heraldische metaal kleuren zijn:
goud = geel
zilver = zilverwit

 

Een zeer belangrijke grondregel in de heraldiek: bij de beschrijving of blazoenering van wapens wordt het schild altijd gelezen vanaf de man/vrouw die het schild draagt. Dus de rechterzijde is voor ons links en omgekeerd